تماس با ما

 

آدر س : کرمان ، میدان قرنی ، جنب قرنی ۵ ، الکترو صنعت امگا :

تلفن ها :

۴۰ ۲۳ ۲۳ ۳۲ (۰۳۴)

۴۱ ۲۳ ۲۳ ۳۲

۳۱ ۱۲ ۲۳ ۳۲

۳۲ ۱۲ ۲۳ ۳۲